LOINC BİLDİRİMİ

This product includes all or a portion of the LOINC® table, LOINC panels and forms file, and/or LOINC hierarchies file, or is derived from one or more of the foregoing, subject to a license from Regenstrief Institute, Inc. Your use of the LOINC table, LOINC codes, LOINC panels and forms file, and LOINC hierarchies file also is subject to this license, a copy of which is available at http://loinc.org/terms-of-use. The current complete LOINC table, LOINC Users' Guide, LOINC panels and forms file, and LOINC hierarchies file are available for download at http://loinc.org. The LOINC table and LOINC codes are copyright © 1995-2011, Regenstrief Institute, Inc. and the Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) Committee. The LOINC panels and forms file and LOINC hierarchies file are copyright © 1995-2011, Regenstrief Institute, Inc. All rights reserved. THE LOINC TABLE (IN ALL FORMATS), LOINC PANELS AND FORMS FILE, AND LOINC HIERARCHIES ARE PROVIDED "AS IS." ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE DISCLAIMED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. LOINC® is a registered United States trademark of Regenstrief Institute, Inc. A small portion of the LOINC table may include content (e.g., survey instruments) that is subject to copyrights owned by third parties. Such content has been mapped to LOINC terms under applicable copyright and terms of use. Notice of such third party copyright and license terms would need to be included if such content is included.

Bu ürün kısmen ya da tamamen LOINC® tablosunu, LOINC panel ve form dosyalarını, ve/veya LOINC hiyerarşileri dosyasını, veya yukarıda bahsi geçenlerden bir yada birden fazlasından üretilmiş olan, Regenstrief Institute, Inc. lisansına tabi içeriğe sahiptir. Sizin LOINC tablosunu, LOINC kodlarını, LOINC panel ve form dosyalarını ve LOINC hiyerarşileri dosyasını kullanmanız da, bir kopyası http://loinc.org/terms-of-use de bulunan lisansa tabidir. Güncel LOINC tablosu, LOINC kullanıcı klavuzu, LOINC panel ve form dosyası ve LOINC hiyerarşileri tablosu http://loinc.org sitesinden indirilebilir. LOINC tablosu ve LOINC kodlarının telif hakları © 1995-2011 Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC) komitesine aittir. LOINC panelleri ve form dosyası ve LOINC hiyerarşileri dosyası telif hakları © 1995-2011 Regenstrief Institute, Inc'e aittir. Tüm hakları saklıdır. LOINC TABLOSU (TÜM FORMATLARDA), LOINC PANELLERI ve FORM DOSYASI VE LOINC HIYERARŞİLERİ "HALİYLE" TEMİN EDİLMEKTEDİR. AÇIK VEYA KASTEDİLMİŞ HİÇBİR TEMİNATI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK İMASI VE ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİSİ DE DAHİL OLACAK FAKAT BUNUNLA DA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE MEVCUT DEĞİLDİR. LOINC®, Regenstrief Institute, Inc'in Birleşik Devletler tescilli markasıdır. LOINC tablosunun küçük bir parçası, üçüncü partilerin sahip olduğu içeriğe (örneğin araştırma araçları) tabi olabilir. Bu içerik, LOINC koşullarına uygulanabilir telif ve kullanım haklarına eşlenmiştir. Eğer böyle bir içerik eklenmişse, bu tür üçüncü parti telif hakları ve lisans koşulları bildirimi yapılmalıdır.